Đề tài tranh phong cảnh quê hương em mùa gặt.

Đề tài tranh phong cảnh quê hương em

Đề tài tranh phong cảnh là một thể loại quan trọng của hội họa. Bản chất trong biểu cảm của nghệ thuật vẽ phong cảnh. Không chỉ là sự mô tả từ đôi mắt người họa sĩ nhìn thiên nhiên. Mà quan trọng hóa, là sự biểu hiện suy nghĩ về cuộc đời. Vì vậy mà trước cùng một cảnh vật, mỗi người họa sĩ lại có những cách biểu hiện khác nhau, lấy bút pháp để bộc lộ phong cách cá nhân. Đề tài tranh vẽ phong cảnh bao gồm rất nhiều chủ đề. Ví như đề tài tranh phong cảnh về Thiên nhiên, đề tài về phong cảnh Biển. Đề tài vẽ phong cảnh Bốn mùa. Đề tài vẽ phong cảnh Nước ngoài. Đề tài tranh phong cảnh Sơn thủy hữu tình. Tuy nhiên ở bài viết này Amia sẽ đi sâu hơn về đề tài tranh phong cảnh Quê hương em. Hãy […]

Xem thêm